maj 29, 2014

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Wspólnie z Fundacją Culture Shock opracowaliśmy i przeprowadziliśmy warsztaty z projektowania dla 3 grup osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Projekt został zrealizowany w ramach umowy z Miastem Stołecznym Warszawa.
Projekt polegał na opracowaniu szczegółowego scenariusza oraz przeprowadzeniu według niego trzech 3-godzinnych warsztatów dla grup osób z niepełnosprawnością ruchową, sensoryczną i intelektualną. Jako efekt warsztatów powstać miały 3 projekty funkcjonalne, odpowiadające na potrzeby osób z niepełnosprawnościami, spełniające wytyczne zamawiającego (Miasta Stołecznego Warszawy) w zakresie kosztów produkcji.
Wspólnie z uczestnikami warsztatów stworzyliśmy projekty przedmiotów codziennego użytku, pomagających im w zmaganiach z istotnymi barierami, np. przestrzenne naklejki na puszki z przyprawami dla osób niewidomych i niedowidzących, podpisane alfabetem Braille’a.
Wszystkie opracowane projekty zostały zwizualizowane w 3D, a jeden z nich również sprototypowany. Marcela Kawka z Locomotif nadzorowała produkcję wybranego projektu, w tym: przygotowanie budżetu, dokumentacji wzorniczej, wdrożenie, opracowanie specyfikacji produkcyjnej dla wykonawcy.

Zdjęcia: Pexels

KATEGORII