wrz 28, 2013

Urban creatures w Gruzji

Jesienią 2013 roku studio Locomotif uczestniczyło w tygodniowych międzykulturowych warsztatach dla młodzieży, które odbyły się w Rustawi w Gruzji i dotyczyły sztuki w przestrzeni publicznej.

 

Marcela Kawka i Kasia Zielińska z Locomotif, wspólnie z zespołem Fundacji Culture Shock, kierowanym przez Paulinę Jędrzejewską, prowadziły przez tydzień zajęcia artystyczne dla 32 nastolatków z Gruzji, Armenii, Słowenii i Polski. Tematem przewodnim całego projektu była sztuka w przestrzeni miejskiej.

Młodzi ludzie z różnych kręgów kulturowych przy pomocy form sztuki takich jak street art, rękodzieło, warsztaty czy performance szukali nowych sposobów wyrażania siebie, ucząc się przy tym pracy w międzynarodowym środowisku. Projekt oprócz podniesienia świadomości kulturowej, miał na celu aktywizację młodzieży z mniejszymi szansami. Na miejsce jego realizacji wybrano poprzemysłowe gruzińskie miasteczko Rustawi, dotknięte bezrobociem, lecz pełne otwartych i inicjatywnych młodych ludzi. Uczestnicy warsztatów Urban creatures dowiadywali się o wadze odpowiedzialności za lokalne środowisko i podejmowali próby rewitalizacji zmarginalizowanej przestrzeni. Zdobyli też umiejętność planowania i organizacji wydarzeń artystycznych.

Zdjęcia: Fundacja Culture Shock

http://cultureshock.pl/en/projekty/urban-creatures/

KATEGORII