kw. 29, 2014

Orange. W sile wieku

Projekt badawczo-rozwojowy „W sile wieku”, prowadzony przez Laboratorium EE dla Orange Polska, polegał na stworzeniu modelu edukacji cyfrowej seniorów. Razem z fundacją Culture Shock mieliśmy swój mały ekspercki wkład w przygotowanie rekomendacji dla firmy Orange, dotyczącej aktywizacji klientów 65+.
[tekst po rozwinięciu]
Marcela Kawka z Locomotif, razem z Pauliną Jędrzejewską z Fundacji Culture Shock uczestniczyły w warsztatach eksperckich „W sile wieku”, zrealizowanych w ramach prac działu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Orange Polska. Warsztaty były częścią większego przedsięwzięcia, koordynowanego przez Laboratorium EE, a w grupie uczestników znaleźli się również psycholodzy, socjolodzy, gerontolodzy, architekci krajobrazu, programiści i kulturoznawcy.
Podczas spotkania podsumowałyśmy nasze osobiste doświadczenia z dotychczasowej pracy z seniorami i przedstawiłyśmy wnioski płynące z kilku edycji warsztatów projektowych dla osób starszych, które miałyśmy okazję prowadzić. Efektem spotkania były wypracowane wspólnie rekomendacje dla firmy Orange, w tym m. in.:

  • mapa wiedzy na temat rozumienia tematu integracji cyfrowej seniorów z perspektywy ekspertów;
  • lista priorytetów, które należy zrealizować w ramach programu;
  • baza inspiracji i tematów do omówienia na warsztatach rozwiązań;
  • katalog szans i zagrożeń związanych z cyfrową integracją osób starszych;
  • katalog potrzeb seniorów w świetle segmentacji;
  • katalog pomysłów: możliwości wykorzystania Internetu do aktywizacji seniorów poza nim.

Zdjęcia: Pexels

Integracja Cyfrowa Seniorów

KATEGORII