kw. 14, 2012

Archipelag pokoleń – warsztat z projektowania

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” zaprosiło nas razem z Fundacją Culture Shock do przeprowadzenia jednodniowego warsztatu z projektowania w ramach programu Archipelag Pokoleń.

 

Archipelag Pokoleń to platforma edukacyjna 55+, realizowana przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” w latach 2012-2015. Inicjatywa skierowana była do aktywnych warszawskich seniorów, spragnionych uczestnictwa w twórczych działaniach o charakterze wielo- i ponadpokoleniowym. W ramach projektu Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” zorganizowało szereg działań edukacyjnych: wykładów, warsztatów, debat, które odbywały się w siedzibach ważnych instytucji kultury, takich jak m.in. Opera Narodowa i TR Warszawa.

Studio Locomotif, jako stały współpracownik zaproszonej do Archipelagu Pokoleń Fundacji Culture Shock, przeprowadziło dla grupy seniorów jednodniowe warsztaty z projektowania. Razem z uczestnikami warsztatów zastanawialiśmy się nad barierami uniemożliwiającymi osobom 55+ pełną aktywność w życiu codziennym.
Zdjęcia: Pexels.com

http://e.org.pl/o-programie-archipelag-pokolen/

KATEGORII